Wnętrza Komercyjne

Przebudowa siedziby firmy Rex-Bud

Projekt przebudowy budynku biurowego powstał na zlecenie firmy Rex-Bud, która w związku z rozwojem firmy musiała powiększyć dotychczasową siedzibę oraz zmodernizować układ funkcjonalny pomieszczeń.

Modernizacji miała podlegać również estetyka wnętrza oraz identyfikacja wizualna firmy. Biuro miało zyskać nowoczesny, przejrzysty charakter, lekkość i elegancję.